Kiedy lokaty bankowe stają się najbardziej opłacalne?

Uwzględnienie lokaty bankowej w profesjonalnej strategii inwestycyjnej to bardzo dobre rozwiązanie. Pojawia się jednak problem opłacalności lokat bankowych przy stosunkowo niskich stopach procentowych notowanych w gospodarce. Co zatem zrobić, aby wpłynąć maksymalnie na opłacalność lokat bankowych? Jaką rolę poza tym pełną lokaty bankowe w strategiach inwestycyjnych? W artykule znajdziesz kilka kluczowych wskazówek, ale szukać ich także możesz na ulicaFinansowa.pl.

Kiedy lokaty bankowe można uznać za opłacalne?

Największą opłacalnością lokaty bankowe charakteryzują się przy wysokich stopach procentowych, a jednocześnie w miarę stabilnej inflacji. W ten sposób otrzymujesz spore oprocentowanie realne. Realny zysk z lokaty bankowej to różnica pomiędzy oprocentowaniem nominalnym, inflacją na poziomie rocznym, a także stopą podatku. Akurat w Polsce lokaty bankowe są opodatkowane na poziomie 19% rocznie. Strategia rozwoju kraju powinna promować nieopodatkowane lokaty bankowe, a także liczne inwestycje na rynku kapitałowym. Podatek w takiej wysokości ogranicza zdecydowanie zainteresowanie instrumentami oszczędnościowymi i inwestycyjnymi o nieco większej strukturze ryzyka. Ponadto lokata bankowa opłaca się przy odkładaniu stosunkowo dużego kapitału. Banki detaliczne negocjują oprocentowanie lokaty bankowej już od poziomu 100 000 złotych. Im więcej środków posiadasz, tym lepsze warunki oszczędzania, w tym rentierskie. Akurat lokata rentierska przy sporym kapitale to ciekawy pomysł na uzyskanie niezależności ekonomicznej. W ten sposób bank detaliczny wypłaca ci co miesiąc umówioną kwotę. Lokata bankowa jest również opłacalna dla nowych klientów instytucji finansowych. Lokaty promocyjne to bardzo popularna kategoria. Dzięki lokatom promocyjnym i przenoszeniu kapitału pomiędzy bankami jesteś w stanie uzyskać oprocentowanie na poziomie 3 – 4% rocznie bez żadnego ryzyka. Przy uwzględnieniu inwestycji w spółki dywidendowe to całkiem opłacalna perspektywa generowania stabilnego zysku. Standardowo maksymalna opłacalność dotyczy lokat długoterminowych. Krótkoterminowe lokaty wyróżniają się zawsze nieco mniejszym oprocentowaniem.

Jak najlepiej wykorzystać potencjał lokat bankowych?

Lokata bankowa służy przede wszystkim do zabezpieczania zysków z poważniejszych inwestycji. Poza tym zyski z lokaty pozwalają najczęściej pokryć opłaty za rachunek osobisty i umożliwiają generowanie dodatkowego kapitału emerytalnego pod warunkiem stałego wzrostu kapitału. Potencjał lokat bankowych wykorzystasz najlepiej przez przenoszenie kapitału między instytucjami finansowymi (dywersyfikacja), a także przez rozdzielenie środków pomiędzy lokaty długoterminowe, a krótkoterminowe. W ten sposób nie ograniczysz się w kwestiach płynności. W strategii inwestycyjnej lokaty bankowe pełną bardzo ważną funkcję. Chronią inwestora przed podejmowaniem zbyt ryzykownych decyzji. Pieniądze z rachunku maklerskiego możesz w każdej chwili przesunąć na lokaty. Stopy procentowe zmieniają się z czasem, więc lokata bankowa po okresie bardzo niskich stóp procentowych, prawdopodobnie w 2018 roku znowu zyska uznanie klientów. Liczne promocyjne warunki zakładania lokat gwarantują podniesienie zysku. Im większy kapitał posiadasz, tym lepsze warunki negocjacyjne z dużymi instytucjami finansowymi.

Zabezpieczenie kapitału kluczowe

Lokata bankowa to doskonały instrument do zabezpieczenia dużego kapitału przed inflacją i pochopnymi decyzjami inwestycyjnymi. Przy dużym kapitale lokata bankowa to szansa zbudowania niezależności ekonomicznej. Czy skorzystasz z powyższych wskazówek?

Reklamy

Kredyty dla każdego.

Deutsche Bank Polska przygotował dla swoich obecnych jak i dla nowych klientów specjalną ofertę DB kredyt gotówkowy. To na co można liczyć to dosyć niskie oprocentowanie nominalne wynoszące 4% w skali roku. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania utrzymuje się na poziomie 8,32%. Za udzielenie kredytu Deutsche Bank Polska pobiera 4% z tytułu prowizji od przyznanej kwoty kredytu. Przy założeniu, że klient bierze w ramach DB kredytu gotówkowego 20 tysięcy złotych, a okres spłaty kredytu będzie następował w 24 równych ratach, to każda z nich będzie po 903 złote. DB kredyt gotówkowy w Deutsche Banku Polskim oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Jest ono uzależnione od oceny scoringowej klienta, jak również od samej kwoty kredytu. Oprócz prowizji, która w naszym przypadku będzie wynosiła 800 złotych, bank doliczy nam kwotę 1400 złotych z tytułu opłaty przygotowawczej. Opłata ta powiększa kwotę do spłaty. Ubezpieczenie db kredytu gotówkowego w Deutsche Banku Polskim nie jest obowiązkowe. Jeżeli klient się na niego zdecyduje stawka wynosi 0,15% kwoty kredytu jaki zaciągnął. Za wcześniejszą spłatę db kredytu gotówkowego Deutsche Bank Polska nie pobiera żadnej opłaty. Łączna suma odsetek w okresie kredytowania będzie równa 878złotych. Całkowita kwota jaką będziemy musieli wpłacić do banku po zsumowaniu odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z uruchomieniem kredytu to kwota 21678złotych, na http://www.splatka.pl/ znajdziesz porady jak sprawdzić kredyt przed jego wyborem.

Kredyt dla każdego jako oferta Eurobanku.

Oferty kredytów gotówkowych można znaleźć w każdym banku. Oferty są na tyle zróżnicowane, że trudno jest znaleźć dwie identyczne oferty w dwóch różnych bankach. Zawsze jest coś co odróżnia jedną propozycję zobowiązania od drugiej. Kredyt dla każdego z oprocentowaniem nominalnym 6% w skali roku, to propozycja jaką przygotował Eurobank. RRSO ma wartość 18,31%, zaś prowizja za udzielenie kredytu jest równa 10,3%. Nasze pożyczone na dwa lata 20 tysięcy złotych bank rozłoży na raty po 977 złotych każda. Bank przygotowuje ofertę kredytu indywidualnie pod konkretnego kredytobiorcę. Od 20 tysięcy złotych przyjdzie nam zapłacić prowizję w wysokości 2060złotych. Ubezpieczenie zobowiązania nie jest wymagane przez bank. Tytułem odsetek przyjdzie nam spłacić 1405złotych. Całkowita kwota kredytu do spłaty jest sumą odsetek zapłaconych w okresie kredytowania jak również prowizji za udzielenie kredytu. Przy naszym kredycie całkowita kwota do spłaty będzie wynosiła 23465złotych. Tym samym kredyt będzie nas kosztował blisko 3500 złotych.

U kogo warto się zadłużyć?

Pożyczkobiorca, który szuka uczciwego pożyczkodawcy nie ma obecnie większych problemów. Najpopularniejsze instytucje obsługujące kredyty krótkoterminowe to banki komercyjne, firmy pożyczkowe, parabanki, a także spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, zobacz na www.taniej-nie-bedzie.pl gdzie warto sięgać po gotówkę.

Do kogo po pożyczkę krótkoterminową?

Zainteresowanie podmiotami pozabankowymi rośnie, szczególnie po zmianie przepisów związanych z nałożeniem limitu odnośnie ustanawiania kosztów pozaodsetkowych. Dzięki temu praktycznie każdy pożyczkobiorca ma pewność, że korzysta z uczciwego zobowiązania i nie straci przy drobnych problemach ekonomicznych całego majątku trwałego. Pozostaje jednak pytanie, u kogo faktycznie warto się zadłużyć, a jakich podmiotów lepiej unikać?

Korzystne zmiany dla pożyczkobiorców

Aktualnie, aby prowadzić firmę pożyczkową przedsiębiorca wykłada duży kapitał początkowy, nawet na poziomie 200 000 złotych. Do tego dochodzi obowiązek przekazania informacji o działalności do rejestru zarządzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Akurat rejestr firm pożyczkowych prowadzony przez KNF to pożyteczne narzędzie z perspektywy przeciętnego konsumenta, ponieważ umożliwia szybką ocenę wiarygodności instytucji finansowej, nawet stosunkowo nieznanej na rynku, ale z ciekawymi promocjami dla nowych klientów. W przyszłości prawdopodobnie KNF obejmie nadzór nad rynkiem pożyczek krótkoterminowych. Założenie rejestru to krok w tym kierunku. Chwilówka jest najczęściej tańsza w firmach pożyczkowych, które funkcjonują wyłącznie w przestrzeni multimedialnej i nie posiadają oddziałów stacjonarnych – ograniczenie kosztów prowadzenia działalności. Zmiany w ustawach odnoszących się do udzielania pożyczek krótkoterminowych nałożyły limity na ustanawianie kosztów pozaodsetkowych, a zatem klient tak naprawdę może korzystać z dowolnej, zarejestrowanej firmy pożyczkowej, aby poprawić płynność własnego budżetu.

To duże ułatwienie, bo przy obecnym systemie firmy pożyczkowe rywalizują o pożyczkobiorcę nie tylko kosztami, ale również dodatkowymi elementami. To chociażby prosty system rozpatrywania wniosków, promocje za lojalność, bogata społeczność, wsparcie przy restrukturyzacji zadłużenia. Co myślisz o obecnym rynku pożyczek krótkoterminowych?

Reklamy

Ciekawe pojęcia.

Kredyt towarowy, dłużnik i zastaw.

Jednym z kredytów jakie są dostępne na rynku jest kredyt towarowy. Jest to pewnego rodzaju przeciwieństwo kredytu gotówkowego. Kredyt kredytomania.EU zwany jest również kredytem kupieckim lub kredytem handlowym. Jest to kredyt jaki udzielają sprzedawcy danych towarów swoim klientom. Taki kredyt polega na dostarczeniu konkretnego przedmiotu i jednocześnie odroczeniu terminu płatności za ten przedmiot. Taki kredyt może być udzielony na różny odcinek czasu, od kilku dni do nawet kilku lat. Dzięki kredytom kupieckim można prowadzić swoją działalność handlową nawet w sytuacji, kiedy nabywcy nie mają tyle pieniędzy, aby kupić towar w momencie, kiedy jest on oferowany w sprzedaży. Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym jakie ustanawia się, aby zabezpieczyć wierzytelności. Może być on ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych, a w niektórych przypadkach na zwierzętach. W momencie, kiedy zostaje ustanowiony zastaw powstaje więź jaka łączy go z wierzytelnością jaką on zabezpiecza. Zastaw upada w momencie, kiedy wierzyciel zostaje zaspokojony. Dłużnikiem nazywamy osobę jaka jest zobowiązana do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego w stosunku do innej osoby. Dłużnikiem może być również kredytobiorca, czyli osoba jaka otrzymała pożyczkę od banku. Kredytodawca natomiast jest osobą fizyczną lub prawną jaka udzieliła kredytu lub pożyczki.

Gwarancja bankowa, linia kredytowa i zdolność kredytowa.

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem jednostronnym jakie ma bank. Zobowiązuje się on, że jeżeli podmiot uprawniony spełni określone warunki zapłaty, bank wykona świadczenia pieniężne na rzecz beneficjenta sam lub za pośrednictwem innego banku. Gwarancja bankowa udzielana jest na piśmie pod rygorem nieważności. Linia kredytowa jest zobowiązaniem banku albo innej instytucji finansowej do tego, że zaangażuje odpowiednią ilość funduszy, aby móc udzielić pożyczek i innych świadczeń bankowych i finansowych. Zdolność kredytowa jest zdolnością kredytobiorcy do spłacenia kredytu jaki zaciągnął łącznie z naliczonymi odsetkami w terminie jaki został określony w umowie kredytowej. Kredytobiorca ma obowiązek zanieść do banku dokumenty jakie są niezbędne do oceny jego zdolności kredytowej.

Całkowitym kosztem kredytu są wszystkie koszta jakie ponosi kredytobiorca przy zawieraniu umowy kredytowej. Takimi kosztami są odsetki naliczone od kredytu, prowizja jaką nalicza sobie bank za udzielenie kredytu, ubezpieczenie kredytu i inne opłaty związane z jego uruchomieniem. Hipoteka jest prawem, według którego obciąża się nieruchomość należącą do kredytobiorcy. Na mocy tego prawa wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich praw z nieruchomości jaka tą hipoteką została obciążona. Hipoteką może być obciążona część nieruchomości jeżeli stanowi ona udział współwłaściciela. W przypadku użytkowania wieczystego hipoteka może obejmować budynki, a także urządzenia na terenie użytkowanym, jakie są własnością wieczystą kredytobiorcy. Przedmiotem hipoteki może być również prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, wierzytelność zabezpieczona hipoteką a także spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. W sytuacji, kiedy ma miejsce podział nieruchomości mamy do czynienia z hipoteką łączną. W tym przypadku hipoteka jaka do tej pory obciążała nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości jakie zostały utworzone po podziale. Chcąc zabezpieczyć tą samą wierzytelność można w ramach prawa obciążyć kilka nieruchomości. Mamy wówczas hipotekę łączną umowną.

Reklamy

Leasing samochody czy kredyt samochodowy? O czym warto pomyśleć.

Na co warto się zdecydować, czy lepsze będzie finansowanie czy zakup samochodowego? Takie pytania mogą mieć osoby, które chcą pozyskać nowe auto. Decyzja o zakupie samochodu dotyczy dwóch opcji wymienionych w tytułu. Istnieją pewnego rodzaju różnice, które mogą tutaj występować i są właściwie mniej lub bardziej korzystne dla przedsiębiorcy. W celu wybrania tej lepszej niezbędne jest tak właściwie wybranie korzystniejszej oferty – dzięki – http://www.latwa-gotowka.eu/ znajdziesz najkorzystniejsza ofertę.

Kredy samochodowy jak należy go rozumieć, czym on jest? W dużym skrócie należy powiedzieć o tym, że to kredyt docelowy. Jeśli chodzi o bank bądź jakieś inne instytucje finansowe odpowiedzialne za udzielanie kredytów będą pokrywać 100% kosztów pojazdu. Warto wspomnieć o tym, że kredyt samochody nie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie samochodów lecz również innych pojazdów silnikowych. W przypadku oprocentowania kredytu jego ustalanie uzależnione jest ze względu na poszczególne elementy. Na przykład może to dotyczyć rodzaju pojazdu jaki warto kupić, a także tego czy samochodów jest używany lub nowy. Ważny aspekt dotyczy również instytucji jaka udzieliła kredytu. W przypadku zaciągnięcia kredytu samochodowego można wyróżniać dwie możliwości. Na pewno jedna z nich dotyczy złożenia zaświadczeń o dochodach oraz wpłacenie własnego wkładu. Kolejna perspektywa dotyczy oczywiście wzięcia kredytu nie posiadając dużych formalności. Instytucje finansowe będą starać się zabezpieczać bezpośrednio przed problemami ze spłatą zadłużenia. Na pewno może istnieć dość spora liczba zabezpieczeń kredytu. Chodzi tutaj w dużej mierze o przewłaszczenie, zestaw rejestrowy, cesja bądź depozyt karty pojazdu. W jaki sposób należy charakteryzować leasing samochody? W tym przypadku należy powiedzieć o przekazaniu praw, która będzie dotyczyć leasingodawcy bądź leasingobiocy. Właśnie ten drugi podmiot ma być odpowiedzialny za wnoszenie opłaty, a chodzi tutaj o tzw. raty leasingowe. Leasing w wielu przypadkach warto porównywać do najmu danego pojazdu bądź dzierżawy. Na pewno koszty mogą być pokrywane z bieżących dochodów danej firmy, która może zyskać na użytkowaniu danego sprzętu. Podział leasingu można wyróżniać ze względu na finansowy jak ja operacyjny. Te dwa sposoby mogą się nieco od siebie różnić. Leasing finansowy w dużym skrócie od tego operacyjnego może się różnić tym, że czas operacyjny danego źródła finansowego jest o wiele krótszy niż okres kompletnego zużycia i nie powinna tutaj istnieć klauzula o wykupie. Kredyt samochodowy jak i leasing może być tak naprawdę uzależniony od kilku czynników. Porównywanie ich bez wyspecjalizowanych ofert różnych instytucji zajmujących się poszczególnymi formami kredytów bądź leasingu.

Pominięcie sfery pieniężnej może się składać zarówno z wad i zalet. Do dość dużej niekorzyści z takiego rozwiązania warto zaliczać przede wszystkim niezbyt korzystne dla kredytobiorcy zabezpieczanie kredytu, a chodzi tutaj głównie o zestaw rejestrowy. Korzyść finansowania samochodu to przede wszystkim rozłożenie go na korzystne raty lub szansa na spłatę przed terminem.

Reklamy

Co należy wiedzieć o kredycie walutowym?

Co do tego nie należy mieć żadnych wątpliwości. Kredyt hipoteczny złotowy przyznaje się i spłaca się w polskiej walucie Jeśli chodzi o ryzyko to może ono występować, polega głównie na wahaniach międzybankowej polskiej stopy procentowej w oparciu o WIBOR. Biorąc pod uwagę kredyt hipoteczny walutowy należy powiedzieć, że jego rozliczenie następuje w zagranicznej walucie. Bardzo często dotyczy to dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego lub Euro. Mogą istnieć dwa typy kredytu walutowego. Jak to wygląda w rzeczywistości? Tak w zasadzie kredyt walutowy może zostać spłacany i przyznany w obcej walucie. W wielu przypadkach dochodzi do tego, że istnieję denominowany kredyt walutowy. Jego przyznanie dotyczy waluty obcej. Potraktowanie jej wiąże się przede wszystkim z punktem odniesienia.

Jakie korzyści warto zaliczać do kredytu walutowego? Z pewnością należy powiedzieć o tym, że w tej sytuacji porównując go do tego założonego w złotówce należy definiować niższe oprocentowanie. Z czego to wynika? Taki rezultat jest uzależniony przede wszystkim z kwestii niepolskiej stopy bankowej. Tak w zasadzie jest ona mniejsza niż te kilka procentowych. Jeśli chodzi o miesięczną spłatę to tak w zasadzie jest ona mniejsza jak złotówki. Ta sama sprawa dotyczy zadłużenia, także jest mniejsze. Niewątpliwa zaleta kredytu walutowego to oczywiście szansa otrzymania przewalutowania, wykonuje się ją dopiero we właściwym momencie po głębszej analizie opłacalności. Każde rozwiązanie może mieć swoje minusy. O jakich w tym przypadku w zakresie takiego rozwiązania należy powiedzieć? Największy minus to oczywiście zależność wielkości raty tego kredytu od obecnego kursu waluty. Jeśli chodzi o środek zminimalizowania ryzyka w wielu przypadkach może się zastosować możliwość przewalutowania kredytu, polega to na zmianie z obcej waluty na złotówki. Wraz z wzrostem frank lub euro jedyna obrona to szybkie przewalutowanie na złotówki. Konsekwencje wahań kursowych uda się z pewnością pomniejszyć. Biorąc pod uwagę przewalutowanie złotówki może to być korzystne w specyficznych sytuacjach. Głównie dotyczy to spadku wartości waluty obcej oraz takich samych prognozach umocnienia dłuższego terminu. Jeśli chodzi o zmianę to tak w zasadzie ona będzie kosztowna. Utrata w wielu przypadkach może następować dopiero na spreadzie. Jeśli chodzi o kredyt walutowy np. w euro w odniesieniu do kredytów wziętych w złotówkach można stracić dość sporo na spreadzie. W wielu przypadkach bank może traktować obce walutę jako dobre źródło dochodu.

Chcąc poznać obecne oferty proponowane przez bank warto się zdecydować na odwiedzenie ich firmowych stron.

Reklamy

Lokaty bankowe w strategii inwestycyjnej

Długoterminowa strategia inwestycyjna to niezwykle ciekawe założenie. Warto zbudować strategię inwestycyjną już podczas pierwszego zatrudnienia. Z jakich powodów? O tym porozmawiamy za pośrednictwem artykułu. Zrozumiesz również, w jaki sposób korzystać z lokat bankowych, aby zwiększyć ich wieloletnią wydajność, sprawdź tutaj jak najlepiej wybrać lokaty: http://www.moja-skarbonka.pl.

Jak powinna wyglądać dobra strategia inwestycyjna?

W strategii inwestycyjnej zawsze musisz umieścić cel. Najpopularniejsze cele przy budowaniu strategii inwestycyjnej to niezależność finansowa po kilkudziesięciu latach pracy, pasywny dochód na poziomie kilkuset złotych nawet podczas aktywności zawodowej, inwestycja w dzieci. Do strategii inwestycyjnej dobierasz instrumenty oszczędnościowe i inwestycyjne. Czym się różnią? Lokata bankowa to instrument oszczędnościowy, w którym ryzyko praktycznie nie występuje (gwarancje, stabilność systemu finansowego). W instrumentach inwestycyjnych ryzyko utraty części środków występuje, jednak obniża się w perspektywie długoterminowej. Lokata bankowa to zatem fundament bezpieczeństwa. Zaleca się, aby lokaty bankowe stanowiły zawsze 20-40% portfela przeciętnego inwestora. Dlaczego? Masz tutaj pewny zysk i możliwość reinwestowania środków. To, co zarobisz z bardziej ryzykownych instrumentów warto odprowadzać na lokaty bankowe, aby korzystać z procentów składanych. Poza tym lokata zarabia właściwie cały czas, a rynek kapitałowy niekoniecznie. Lokaty bankowe na początku życia zawodowego mogą stanowić kilkanaście procent, natomiast z czasem trzeba przenosić na nie coraz więcej środków, aby po prostu zabezpieczyć interesy rodzinne i zoptymalizować budżet domowy. W pewnym wieku po prostu nie warto ryzykować na rynku kapitałowym.

Lokaty bankowe w konfiguracji z innymi instrumentami rynku kapitałowego

Lokata bankowa bardzo dobrze łączy się z akcjami spółek dywidendowych, z pożyczkami społecznościowymi, z obligacjami o charakterze korporacyjnym. Lokata, obligacje, pożyczki społecznościowe, akcje, fundusze inwestycyjne to tylko niektóre z rozwiązań. Dywersyfikacja portfela opłaca się długoterminowo, ponieważ masz szansę na wykorzystanie potencjału całego rynku. Udoskonalaj strategię i monitoruj koniecznie jej wydajność. Ustal również każdorazowo limit straty. Bez limitu straty nie ma sensu wchodzić do większych inwestycji.

Reklamy

Pewność kredytów gotówkowych.

Dziś możemy usłyszeć wiele różnego rodzaju pytań o kredyty gotówkowe, czym są i o co w tym chodzi a także inne pytania, które sprowadzają się do jednego, czy kredyt gotówkowy jest pewny? Oczywiście by móc odpowiedzieć na to pytanie i inne, trzeba posiadać pewne informacje, na których będzie można się oprzeć. Niestety dziś nie każdy taką wiedzę posiada, bardzo wiele osób słyszało o kredytach gotówkowych, zna ten termin i kojarzy go bardziej lub mniej. Jednak to za mało, to też nim odpowiemy sobie na to zasadnicze pytanie, czy kredyt gotówkowy rzeczywiście jest pewny a co za tym idzie, godny zaufania, wcześniej musimy odpowiedzieć sobie na inne, czyli czym jest kredyt gotówkowy i jak należy go odpowiednio postrzegać. Tutaj przydatne będzie sformułowanie krótkiej i prostej definicji, czyli kredytami gotówkowymi będziemy nazywać wszystkie kredyty, które będą wypłacane tylko i wyłącznie gotówką. Zatem nie przelew na konto czy inna forma wypłaty, ale tylko i wyłącznie gotówką, tego typu kredyty to kredyty gotówkowe. Ponad to, kredyty te charakteryzują się dużą różnorodnością występującą na wielu płaszczyznach, jak chociażby czas spłaty czy też wysokość oprocentowania, nie mniej jednak ostatecznie wszystkie posiadają wspólny mianownik, czyli to, że są wypłacane tylko gotówką.

Teraz, gdy już znamy podstawy i wiemy, co to jest kredyt gotówkowy, odpowiedzmy sobie czy jest on inwestycja pewną, ponieważ kredyt gotówkowy można nazwać inwestycją ekonomiczną. Do udzielenia odpowiedzi będzie nam potrzebna jedna podstawowa informacja, a mianowicie zazwyczaj to banki oferują kredyty gotówkowe, a jak wiemy, obecnie w czasach nie pewnych i bardzo zmiennych, instytucje bankowe nadal pozostają ostoją stabilności i pewności. I teraz, jeżeli oprzemy się na powyższej informacji będziemy mogli bardzo szybko wywnioskować, że tak kredyty gotówkowe są pewne i stabilne.

Oczywiście to nie wszystko ponieważ jeżeli nawet zdarzy się taka sytuacja, że nie będziemy rozumieć pewnych istotnych kwestii czy punktów umowy to wówczas o wszystko możemy zapytać pracownika banku udzielającego nam kredytu. On pomoże nam i wyjaśni wszelkie niejasności. A to duże ułatwienie, szczególnie dla osób starszych.

Reklamy

Szybki kredyt gotówkowy dla firm

Prowadzenie firmy wymaga w wielu sytuacjach dużej dynamiki podejmowania decyzji oraz prężnych działań odzwierciedlających stan rynku czy samego biznesu. Bardzo często dodatkowy zastrzyk gotówki w newralgicznym momencie rozwoju może bardzo mocno wspomóc kondycję firmy. Szybki kredyt gotówkowy to odpowiedź na tego rodzaju sytuację, jednak prędkość uzyskania pieniędzy na firmowe konto nie zawsze jest satysfakcjonująca.
Pierwsze kroki

Przede wszystkim przedsiębiorca musi przygotować się samodzielnie przed właściwym działaniem poprzez analizę kondycji firmy. Ważny będzie bilans przychodów i rozchodów, oczekiwane przychody dodatkowe czy niebezpieczeństwo prowadzonych inwestycji jaki i prowadzonych zleceń. Te warunki będą musiały zostać przedstawione w trakcie doboru odpowiedniego produktu, dlatego warto zebrać dane odpowiednio wcześniej.
Bank czy parabank

Decyzja w jakim podmiocie zaciągnąć kredyt to kolejny krok na drodze uzyskania gotówki. Przeważnie parabanki posiadają nieco bardziej uproszczone procedury uzyskania kredytu, jednak nie oznacza to w żadnym przypadku przyśpieszenia całości procesu. Dodatkowo przedsiębiorca może liczyć na o wiele lepsze oferty w bankach, ponieważ to one posiadają o wiele większą ofertę skalowalnych produktów. Ilość opłat dodatkowych czy wysokość oprocentowania to dodatkowe cechy, jakie bank jest w stanie o wiele bardziej optymalnie przedstawić w ofercie dla firm. Różnicę można szybko zauważyć korzystając choćby z internetowych kalkulatorów kredytowych.
Prędkość decyzji

Szybki kredyt gotówkowy kusi swoją nazwą, jednak należy podkreślić, iż rozumie się tutaj „szybkość” przelewu na konto kwoty pieniężnej, od momentu ukończenia procedur i podpisania umowy. Kluczem jest zatem także prędkość przyznania kredytu, czyli jak szybko zapadnie pozytywna decyzja pozwalająca na zaciągnięcie zobowiązania. Banki mocno konkurują ze sobą, co wiąże się ze stanem, iż one same starają się maksymalnie przyspieszać przebieg procedur. Dodatkowo coraz więcej jednostek prowadzi równoległą do funkcjonujących oddziałów miejscowych, działalność internetową. Sam fakt możliwości złożenia wniosku przez platformę internetową już jest w stanie dość znacznie przyspieszyć całość działania. Dodatkowo niektóre banki pozwalają na odbycie całej aktywności właśnie poprzez portal internetowy, bez konieczności wizyty w oddziale banku.

Reklamy

Korzystny kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy, czy też jakikolwiek inny kredyt to zawsze dodatkowe koszty w postaci odsetek i innych opłat. Dlaczego więc opłaca się go zaciągać, skoro można oszczędzać? Otóż kredyt daje możliwość zdobycia potrzebnych środków niemal od ręki, co przy pilnych wydatkach ma kluczowe znaczenie i wyższe koszty kredytu są rekompensowane właśnie przez możliwość szybkiej realizacji wydatków. Oczywiście nie oznacza to, że na koszty nie należy zwracać uwagi. Wręcz przeciwnie, zobacz tutaj co może Cię zaskoczyć przy wyborze oferty.

Oprocentowanie i inne koszty kredytu

Podstawowym kosztem w przypadku zaciągania kredytu są oczywiście odsetki o wysokości zgodnej z oprocentowaniem kredytu. Oprocentowanie może tez być stałe lub zmienne. W przypadku tego pierwszego posiada ono jednakową wysokość w czasie spłaty kredytu, zaś oprocentowanie zmienne może mieć zmieniać swoją wysokość w zależności od zmian wysokości stóp procentowych, a to oznacza nieco tańszy lub droższy kredyt. Jednak oprocentowanie nie informuje o wszystkich kosztach kredytu, gdyż na nie mogą się składać również opłaty dodatkowe. Dlatego też stosuje się coraz częściej wskaźnik, jakim jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania (rrso). Wskaźnik ten uwzględnia również pozostałe koszty, co sprawia, że jest to dość dobry wskaźnik do porównywania ofert kredytowych pod względem całości kosztów.

Warunki spłaty i otrzymania kredytu

W kredycie gotówkowym jednak nie tylko koszty mają znaczenie, ale również to, jak będzie wyglądać jego spłata oraz to, jak dużo jest formalności przy jego załatwianiu. Jeśli chodzi o tę drugą kwestie, to coraz częściej coraz więcej formalności można załatwić online, co powinno być tym łatwiejsze, jeśli posiada się już w danym banku konto. Do formalności, jakie trzeba będzie przejść, niewątpliwie należeć będą te związane ze sprawdzeniem przez bank zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową wpływają odpowiednie dochody – tu trzeba zwykle dostarczyć odpowiednie zaświadczenie. Ponadto ważne może być również posiadanie zabezpieczenia kredytu, a te może przyjmować różne formy, takie, jak podżyrowanie, ubezpieczenie kredytu, czy zastaw środków zgromadzonych na przykład na lokacie. Dla pozytywnej oceny zdolności kredytowej może być tez brana pod uwagę pozytywną historia kredytowa, czyli to, jak były spłacane kredyty poprzednie. Z tego też powodu warto mieć wszystko na bieżąco uregulowane. Jeśli zaś chodzi o spłatę kredytu to duże znaczenie ma to, jak wysokie będą raty i w jaki sposób będą one rozłożone. Dość atrakcyjne wydają się oferty kredytów, gdzie istnieje możliwość elastycznego dopasowania warunków spłaty do własnych potrzeb i preferencji.

Reklamy