Wybór lokaty bankowej

1 (14)
Lokata bankowa to jedna z form oszczędzania i inwestowania. Charakteryzuje się ona stosunkowo niewielkim, ale za to praktycznie pewnym i bezpiecznym zyskiem. Inwestując w lokatę powierzamy nasze środki bankowi, który zajmuje się ich pomnażaniem, odpowiednio je inwestując, w tym udzielając z nich kredytów. Po określonym czasie otrzymujemy nasze środki z powrotem, a wraz z nimi wypracowane odsetki, czyli nasz zysk. Jednak to, jak wysoki będzie zysk zależeć będzie w dużej mierze od rodzaju i warunków lokaty.

Oprocentowanie lokat

Do najważniejszych parametrów lokaty bankowej należy oczywiście jej oprocentowanie, gdyż to ono bezpośrednio określa, jak wysokie będą z niej zyski. Oprocentowanie to może być stałe lub zmienne. Co daje nam poszczególny rodzaj oprocentowania. Generalnie jest tak, że stopy procentowe wpływają na wysokość oprocentowania lokat. Jeśli stopy procentowe zostaną podniesione, to wzrośnie też wartość oprocentowania lokaty, a tym samym nasze zyski z niej. Odwrotna sytuacja będzie miała oczywiście miejsce w przypadku obniżki stop procentowych. Przy oprocentowaniu zmiennym, spadek lub wzrost wysokości oprocentowania może następować w trakcie trwania lokaty, jeśli tylko nastąpi zmiana wysokości stóp procentowych. Oprocentowanie stałe chroni nas przed takimi zmianami, ponieważ przez cały czas będzie obowiązywać oprocentowanie określoną na podstawie wysokości stóp procentowych w dniu otwierania lokaty. Oprocentowanie stałe daje nam w jakiś sposób pewną wysokość zysku, jednak oprocentowanie zmienne, to też szansa na ewentualne większe zyski przy podwyżce stóp procentowych.

Czas trwania lokaty

Jednak nie tylko oprocentowanie ma kluczowe znaczenie. Bardzo ważne jest również to, na jaki czas jest otwierana lokata. Od tego w pewnym stopniu będzie też zależeć sam zysk, gdyż pieniądze ulokowane na dłuższy okres będą dłużej pracować i przynosić większe zyski, ale ważniejsze w tym względzie wydaje się być co innego. Otóż jest taka zasada, że środków nie można wybrać przed upływem końca terminu trwania lokaty. Uściślając, wybranie środków spowoduje utratę wypracowanych odsetek. Dlatego też na lokatę długoterminową, czyli na przykład dwuletnią warto decydować się raczej wtedy, kiedy wiemy, że środki nie będą nam potrzebne przez dłuższy czas. W innym przypadku lepiej zdecydować się na jakąś lokatę krótkoterminową (np. kwartalną, czy miesięczną) na dobrych warunkach. Warto też zwrócić na częstotliwość kapitalizacji odsetek w trakcie trwania lokaty – im będzie ona częstsza, tym lepiej, ponieważ odsetki przy każdej kapitalizacji są dopisywane do kapitału i podstawa do naliczania kolejnych odsetek będzie większa.

Reklamy

Zakładanie lokaty i dobre inwestycje

http://www.moja-skarbonka.pl lokaty bankowe, to obok kont osobistych, czy kredytów jedne z najpopularniejszych produktów bankowych. Nie powinno to dziwić, ponieważ inwestowanie w nie jest bezpieczne i bardzo proste. Zyski nie należą może do ogromnych, ale s a na przyzwoitym poziomie. Wiele jednak zależy od tego, jaka ofertę se wybierze, a tych jest dość sporo. Oprócz tego, że na rynku działa wiele banków, to jeszcze każdy z nich posiada lokaty w różnych opcjach. tak dużo ofert z jednej strony sprawia, że bez problemu każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, ale z drugiej strony trochę ciężko się wśród tych ofert poruszać. na szczęście istnieją różnego rodzaju zestawienia lokat i ich najważniejszych parametrów, dzięki czemu wyszukiwanie najlepszych ofert jest dużo prostsze i szybsze. Ważne jest tylko, aby takie zestawienie było jak najbardziej aktualne.

Dobra inwestycja to taka, która przynosi jak największy zysk, dlatego też na to trzeba zwracać uwagę przy wyborze lokaty. Podstawowa cechą lokaty, którą kierujemy się przy wyborze lokaty jest wysokość jej oprocentowania. jest to oczywiście podejście jak najbardziej słuszne, ale na tym nie można poprzestać. Istnieje jeszcze bowiem szereg innych czynników, które również mają swój wpływ na to, jakie będą nasze zyski z danej lokaty. Na to wpływa na przykład rodzaj oprocentowania, które może być stałe albo zmienne. Ma to też duży związek ze stopami procentowymi, które wpływają na wysokość oprocentowania. Wzrost stóp powoduje wzrost oprocentowania lokaty, a niższa wysokość stóp procentowych, to niższe oprocentowanie lokat. Dokładnie ten mechanizm działa w przypadku oprocentowania zmiennego, które może mieć różne wartości w trakcie trwania lokaty. Zysk w tym wypadku będzie więc pośrednio zależał od okoliczności gospodarczych, ponieważ to one mają wpływ na wysokość stóp procentowych ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie stałe zapewnia zaś niezmienna jego wartość przez cały czas trwania lokaty niezależnie od tego, jak zmienia się wysokość stóp procentowych.
To co ważne w lokacie, to również sam czas jej trwania. Decyduje on m.in. o tym, kiedy będziemy mogli pobrać środki z lokaty. Teoretycznie możemy zrobić to w każdym czasie, ale w praktyce wybranie środków przed zakończeniem lokaty spowoduje utratę większości odsetek. Dlatego też wybór lokaty długoterminowej, czy też krótkoterminowej to dość poważna sprawa. Jeśli wiemy, że środki mogą nam być potrzebne w niedługim czasie, to warto zdecydować się na lokatę krótkoterminową. Lokata długoterminowa to bardzo dobre rozwiązanie, kiedy mamy wolne środki i zamierzamy je wykorzystać dopiero w odleglejszej przyszłości. Warto wtedy też rozważyć możliwość wybrania lokaty odnawialnej, czyli takiej, która automatycznie jest uruchamiana od nowa, kiedy zakończy się jej termin. Po odnowieniu lokaty może ona jednak być na innych warunkach, czyli takich, jakie bank ma w swojej aktualnej ofercie.
Lokata nie dla wszystkich może być wystarczającym rozwiązaniem jeśli chodzi o wysokość zysków. jest jednak możliwość bardziej odważnego zainwestowania w lokatę podwójną. W takim przypadku nasze środki są dzielone na dwie części. Jedna z nich jest inwestowana w taki sposób, ja w zasadzie na innych lokatach. Druga część inwestowana jest w bardziej ryzykowny sposób, co jednak powoduje, ze potencjalne zyski są znacznie większe niż standardowo i sięgają nawet kilkunastu procent. Generalnie jednak pod uwagę bierze się podobne parametry, jak przy zwykłych lokatach i one również decydują o atrakcyjności lokaty podwójnej, aczkolwiek trzeba pamiętać przy porównywaniu, że jest to inny rodzaj lokaty.