Ciekawe pojęcia.

Kredyt towarowy, dłużnik i zastaw.

Jednym z kredytów jakie są dostępne na rynku jest kredyt towarowy. Jest to pewnego rodzaju przeciwieństwo kredytu gotówkowego. Kredyt kredytomania.EU zwany jest również kredytem kupieckim lub kredytem handlowym. Jest to kredyt jaki udzielają sprzedawcy danych towarów swoim klientom. Taki kredyt polega na dostarczeniu konkretnego przedmiotu i jednocześnie odroczeniu terminu płatności za ten przedmiot. Taki kredyt może być udzielony na różny odcinek czasu, od kilku dni do nawet kilku lat. Dzięki kredytom kupieckim można prowadzić swoją działalność handlową nawet w sytuacji, kiedy nabywcy nie mają tyle pieniędzy, aby kupić towar w momencie, kiedy jest on oferowany w sprzedaży. Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym jakie ustanawia się, aby zabezpieczyć wierzytelności. Może być on ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych, a w niektórych przypadkach na zwierzętach. W momencie, kiedy zostaje ustanowiony zastaw powstaje więź jaka łączy go z wierzytelnością jaką on zabezpiecza. Zastaw upada w momencie, kiedy wierzyciel zostaje zaspokojony. Dłużnikiem nazywamy osobę jaka jest zobowiązana do świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego w stosunku do innej osoby. Dłużnikiem może być również kredytobiorca, czyli osoba jaka otrzymała pożyczkę od banku. Kredytodawca natomiast jest osobą fizyczną lub prawną jaka udzieliła kredytu lub pożyczki.

Gwarancja bankowa, linia kredytowa i zdolność kredytowa.

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem jednostronnym jakie ma bank. Zobowiązuje się on, że jeżeli podmiot uprawniony spełni określone warunki zapłaty, bank wykona świadczenia pieniężne na rzecz beneficjenta sam lub za pośrednictwem innego banku. Gwarancja bankowa udzielana jest na piśmie pod rygorem nieważności. Linia kredytowa jest zobowiązaniem banku albo innej instytucji finansowej do tego, że zaangażuje odpowiednią ilość funduszy, aby móc udzielić pożyczek i innych świadczeń bankowych i finansowych. Zdolność kredytowa jest zdolnością kredytobiorcy do spłacenia kredytu jaki zaciągnął łącznie z naliczonymi odsetkami w terminie jaki został określony w umowie kredytowej. Kredytobiorca ma obowiązek zanieść do banku dokumenty jakie są niezbędne do oceny jego zdolności kredytowej.

Całkowitym kosztem kredytu są wszystkie koszta jakie ponosi kredytobiorca przy zawieraniu umowy kredytowej. Takimi kosztami są odsetki naliczone od kredytu, prowizja jaką nalicza sobie bank za udzielenie kredytu, ubezpieczenie kredytu i inne opłaty związane z jego uruchomieniem. Hipoteka jest prawem, według którego obciąża się nieruchomość należącą do kredytobiorcy. Na mocy tego prawa wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich praw z nieruchomości jaka tą hipoteką została obciążona. Hipoteką może być obciążona część nieruchomości jeżeli stanowi ona udział współwłaściciela. W przypadku użytkowania wieczystego hipoteka może obejmować budynki, a także urządzenia na terenie użytkowanym, jakie są własnością wieczystą kredytobiorcy. Przedmiotem hipoteki może być również prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, wierzytelność zabezpieczona hipoteką a także spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. W sytuacji, kiedy ma miejsce podział nieruchomości mamy do czynienia z hipoteką łączną. W tym przypadku hipoteka jaka do tej pory obciążała nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości jakie zostały utworzone po podziale. Chcąc zabezpieczyć tą samą wierzytelność można w ramach prawa obciążyć kilka nieruchomości. Mamy wówczas hipotekę łączną umowną.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s